Onze Stichting

Red Maluku Nu

Stichting Red Maluku Nu is een Nederlands-Molukse humanitaire organisatie van zowel Nederlandse als Molukse vrijwilligers in Nederland.

Ontstaan

Aanleiding hiertoe was het oorlogsgeweld op de Molukken van 1999 tot 2004, waarbij extremistische Moslimorganisaties met veel militair geweld Molukse dorpen en haar inwoners aanvielen. Hierbij vielen vele slachtoffers o.a. door martelingen en verbrandingen, zowel bij Moslims als bij Christenen. Voor de vele Molukse slachtoffers (Moslims en Christenen) was nauwelijks of geen directe hulp. Op verzoek van de woordvoerster van de leiders op Maluku heeft mevrouw Jelly Geertsma de stichting Red Maluku Nu opgericht op 03-01-2002.

De stichting heeft toen aan beide groeperingen hulp verleend, op het terrein van o.a. medische zorg en aan invalide geraakte burgers om een nieuw bestaan op te bouwen.

Visie

Red Maluku Nu streeft naar een goede kwaliteit van het leven voor de bangsa adat Alifuru (inheemse bevolking) in een gelijkwaardige, duurzame en rechtvaardige samenleving op de Molukken, specifiek gericht op gezondheidszorg en onderwijs.

Hierdoor zullen ze instaat zijn zichzelf te ontwikkelen als volk en individu gelijkwaardig aan alle andere volkeren.

Missie

De bangsa adat Alifuru bijstaan in hun ontwikkeling naar een zelfvoorzienend verbeterd leefmilieu, dit in evenwicht met de natuurlijke leefomgeving. Door financiële ondersteuning het bevorderen van bewustwording op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel om sociale- en maatschappelijke hulp te bieden aan de bangsa adat Alifuru op de Molukken. Speciaal richten wij ons op gezondheidszorg en onderwijs.

Ook andere hulpvragen om hun levensomstandigheden te verbeteren worden in overweging genomen en zo mogelijk daaraan voldaan.

Activiteiten

Sinds haar oprichting heeft de stichting directe (financiële) hulp kunnen bieden aan o.a:

-slachtoffers oorlogsgeweld 1999-2004, door o.a. noodhospitaaltjes van medicijnen en verbandmiddelen te voorzien.

-medische hulp voor ernstig zieke kinderen.

-verder hebben we een school op Ceram voorzien van meubels en leermiddelen.

Wij werken samen met LSM Inama Alifuru op Ambon. Deze organisatie houdt zich bezig met humanitaire hulp, gericht op de bangsa adat Alifuru, de inheemse bevolking op de Molukken.

Bestuur

Jelly Geertsma (voorzitter)

Grietje Feenstra (penningmeester)

Naomi Sahureka (secretaresse)

Minggoes Pessy (contactpersoon met Maluku)

Siebe Feenstra (alg. bestuurslid)

Monique Pessy (alg. bestuurslid)

Ga naar de inhoud